Kohtuasi T-241/09: 16. juunil 2009 esitatud hagi — Nikolaou versus kontrollikoda