Věc T-241/09: Žaloba podaná dne 16. června 2009 — Nikolaou v. Účetní dvůr