Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 23 januari 1997. # Jan Robert de Rijk mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Tjänsteman - Kompletterande sjukförsäkringssystem för tjänstemän som tjänstgör utanför gemenskapen - Villkor för ersättning av sjukvårdskostnader. # Mål C-153/96 P. TITJUR de Rijk mot kommissionen