2010 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2006/795/BUSP