Kohtuasi C-363/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Elegktiko Sinedrio (kontrollikoda — Kreeka) 7. juulil 2011 . aastal — Kultuuriväärtuste ja turismi ministeeriumi juures asuva kontrollikoja audiitor vs. Kultuuriväärtuste ja turismi ministeeriumi kontrollitalitus ja Κostantinos Antonopoulos