Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10272 — Utmost/Quilter International) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 210/05