Valtiontuki — Puola — Valtiontuki C 32/08 (ex N 909/06) — Puola — C. Hartwig — Katowice SA:lle myönnettävä rakenneuudistustuki — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)