SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3643/95 van Maartje van PUTTEN aan de Commissie. Positie Batwa-volk in Rwanda