Sprawa T-424/08: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2008 r. — Nexus Europe (Irlandia) przeciwko Komisji