Věc T-424/08: Žaloba podaná dne 16. září 2008 – Nexus Europe (Irsko) v. Komise