DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI SPRAWOZDANIE ZE STRESZCZENIA OCENY SKUTKÓW Towarzyszący dokumentowi: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) zmieniające dyrektywę 200/31/WE