Državna pomoč – Finska – Državna pomoč C 21/10 (ex E 1/10) – Smernice za preverjanje državne pomoči za ribištvo in akvakulturo – Nesprejetje primernih ukrepov za ribiško zavarovalno shemo – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) PDEU Besedilo velja za EGP