Valsts atbalsts – Somija – Valsts atbalsts C 21/10 ( ex E 1/10) – Vadlīnijas valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras jomā – atbilstošo pasākumu neakceptēšana saistībā ar apdrošināšanas shēmu zvejniecības nozarē – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ