Πρόσληψη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (Λονδίνο)