2012/799/UE: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat- 23 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima II — Kunsill