2012/799/ES: 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba