Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 listopada 2011 r.$