Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2020