Mål T-192/08: Tribunalens dom av den 25 oktober 2011 — Transnational Company ”Kazchrome” och ENRC Marketing mot rådet (Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kina, Egypten, Kazakstan och Ryssland — Orsakssamband — Gemenskapens intresse — Bristande samarbete — Tillgängliga uppgifter — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet)