Vec T-192/08: Rozsudok Všeobecného súdu z  25. októbra 2011 — Transnational Company „Kazchrome“ a ENRC Marketing/Rada ( „Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Číne, Egypte, Kazachstane a Rusku — Príčinná súvislosť — Záujem Spoločenstva — Nespolupráca — Dostupné údaje — Trhovohospodárske zaobchádzanie — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia“ )