Cauza T-192/08: Hotărârea Tribunalului din 25 octombrie 2011 — Transnational Company „Kazchrome” și ENRC Marketing/Consiliul ( „Dumping — Importuri de ferosiliciu originare din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, din Republica Populară Chineză, din Egipt, din Kazahstan și din Rusia — Legătură de cauzalitate — Interesul Comunității — Lipsa cooperării — Date disponibile — Statutul de întreprindere care își desfășoară activitatea în condițiile economiei de piață — Dreptul la apărare — Obligația de motivare” )