Asia T-192/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.10.2011 — Transnational Company ”Kazchrome” ja ENRC Marketing v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Syy-yhteys — Yhteisön etu — Yhteistyön puuttuminen — Saatavilla olevat tiedot — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Puolustautumisoikeudet — Perusteluvelvollisuus)