Verordening (EG) nr. 620/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 386/2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten