Věc F-35/12: Žaloba podaná dne 14. března 2012 — ZZ v. BEREC