Carbunión/Consiliul TITJUR Ordonanța președintelui Tribunalului din 2 decembrie 2011. # Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) împotriva Consiliul Uniunii Europene. # Procedură privind măsurile provizorii - Ajutoare de stat - Decizie privind ajutoarele pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive - Cerere de suspendare a executării - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Neconcordanță cu acțiunea principală - Indisociabilitate - Inadmisibilitate - Evaluare comparativă a intereselor. # Cauza T-176/11 R.