Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 781/2011 zo 4. augusta 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny