Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 781/2011 al Comisiei din 4 august 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume