2011 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 781/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti