Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. októbra 2009.