2009/210/EG: Europaparlamentets beslut av den 22 april 2008 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (f.d. Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet) för budgetåret 2006