2009/210/EG: Besluit van het Europees Parlement van 22 april 2008 over de afsluiting van de rekeningen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (voorheen het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat) voor het begrotingsjaar 2006