2009/210/EK: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2008. gada 22. aprīlis ) par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (bij. Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra) kontu slēgšanu attiecībā uz 2006. finanšu gadu