2009/210/ЕО: Решение на Европейския парламент от 22 април 2008 година относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 година