Mål T-804/16: Tribunalens dom av den 18 januari 2018 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Dual Edge — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001))