Zadeva T-804/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – LG Electronics/EUIPO (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Dual Edge — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001])