Vec T-804/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2018 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Dual Edge — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001]“)