Sag T-804/16: Rettens dom af 18. januar 2018 — LG Electronics mod EUIPO (Dual Edge) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Dual Edge — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]