Věc T-804/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. ledna 2018 – LG Electronics v. EUIPO (Dual Edge) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Dual Edge — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“