Mål C-713/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – förfarande mot ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei