Vec C-713/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. októbra 2019 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark – Rakúsko) – konanie začaté na návrh ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za účasti: Finanzpolizei