Sprawa C-713/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, z udziałem: Finanzpolizei.