predmet C-713/18.: Rješenje predsjednika Suda od 23. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austrija) – postupak koji su pokrenuli ZR, BS, AR protiv Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, uz sudjelovanje: Finanzpolizei