Sag C-713/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. oktober 2019 – ZR, BS og AR mod Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, procesdeltager: Finanzpolizei (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesverwaltungsgericht Steiermark – Østrig)