Věc C-713/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené ZR, BS, AR v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za přítomnosti: Finanzpolizei