Дело C-713/18: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark — Австрия) — производство, образувано от ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, в присъствието на: Finanzpolizei