KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 395. pantu