Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1788/2003 2003 m. rugsėjo 29 d. nustatantis mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje