Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003 , kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků