Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, il-punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi mressqa mill-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' proposta ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri permezz tal-ferrovija u tat-triq li temenda l-proposta tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE