A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja értelmében „az Európai parlament és a Tanács rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról” című javaslatra vonatkozó tanácsi közös álláspontra irányuló európai parlamenti módosításokról a bizottság Javaslatának módosítása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján